ZOSTAŃ CZŁONKIEM

Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologii Zintegrowanej

Deklaracja członkowska

Niniejszym proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologii Zintegrowanej z siedzibą w Warszawie, jako członka zwyczajnego.

Sprawdź korzyści członkowskie