2 minuty dla Autonomicznego Układu Nerwowego i wiesz na czym stoisz…

Zanim zaczniesz sesję, sprawdź  na jakim poziomie pobudzenia wegetatywnego jest klient. Są bardzo proste sposoby na sprawdzenie stanu AUN. Jeśli jest w stanie równowagi układu wegetatywnego, powinien reagować na konkretne bodźce i przełączać się na życzenie ze stanu pobudzenia w stan relaksacji.

Dlaczego to ważne? Jeśli stwierdzisz, że odruchy nie występują prawidłowo, to oznacza, że klient żyje w permanentnym stresie. Może to opóźnić  efekty terapii, lub spowodować , że będą one nietrwałe. A przecież chodzi o to , aby wyposażyć człowieka w zasoby do radzenia sobie ze stresorami  i zmienić jego schematyczne myślenie, tak aby samodzielnie dostrzegał  drogi ewakuacji z trudnych sytuacji.

Najbardziej pożądany stan AUN to stan zaangażowania społecznego polega na tym, że mamy poczucie bezpieczeństwa ,wewnętrznego spokoju, dobrostanu  i dzięki temu w sytuacji stresowej, a nawet dramatycznej , potrafimy myśleć racjonalnie i podejmować decyzje adekwatne do naszych zasobów. W praktyce oznacza to , że jesteśmy w stanie być zarówno Obserwatorem i Uczestnikiem. To pozwala  działać racjonalnie, nie instynktownie.

Jeśli  ty – terapeuta nie masz prawidłowych  automatycznych reakcji AUN, to   percepcja  postrzegania klienta może być zaburzona. Możesz np. ulegać emocjom / nie swoim. Nie będąc Obserwatorem, możesz mieć problem z racjonalną oceną sytuacji.

rys. Adatomia Adrianna Suska

W przypadku stwierdzenia zaburzeń wegetatywnych , wprowadzamy procedurę naprawczą 😉 Stymulujemy punkty pojedynczo prawa i lewa, góra i dół  Jelito Grube 20 / LI 20 , oraz Pęcherz Moczowy 2/BL2 . Na każdym punkcie pracujemy do 1 minuty, na trzech poziomach ucisku : 20 sekund ucisk na poziomie delikatnego czucia skóry, 20 sekund ucisk na poziomie czucia mięśni, 20 sekund ucisk na poziomie kości.

Optymalne jest uzyskanie odruchu przy najmniejszym bodźcu.

rys. Adatomia Adrianna Suska

Autoterapia układu nerwowego i przywrócenie  prawidłowych reakcji wspiera zdrowienie na każdym poziomie ciała; emocjonalnym, fizycznych, duchowym . Pozwala odzyskać kontrolę na reakcjami fizycznymi ,  schematami myślowymi . Ziewajmy, wzdychajmy i przełykajmy ślinę!

Materiał przygotowany przez Adatomia Adrianna Suska

Inne artykuły

Zakładka “Gabinety”

Kochani, zgodnie z zapowiedziami, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologii Zintegrowanej działa coraz prężniej!  Właśnie ruszyła zakładka “Gabinety” na stronie Stowarzyszenia, w której każdy członek PSKZ może wykupić

Afirmacje dla wzmocnienia żywiołów

Kiedy wykorzystujesz w sesji  kinezjologicznej elementy medycyny chińskiej i pracujesz z  kołem przepływu energii, meridianami, a już na pewno z mięśniami wskaźnikowymi to oczywiście pracujesz

Zostań członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kinezjologii Energetycznej